Kuvassa äiti ja tytär ostamassa marjoja ja vihanneksia.

Cirkulär ekonomi är en möjlighet för Finland

Det centrala målet för cirkulär ekonomi är att spara naturresurser och utnyttja materialen på ett effektivt och hållbart sätt. Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där man inte kontinuerligt producerar fler varor. Konsumtionen baserar sig i stället för på ägande på användning av tjänster: delning, uthyrning och återvinning. Materialet förstörs slutligen inte, utan det används som råvara för nya produkter.

Övergången till cirkulär ekonomi framskrider och Finland har möjlighet att skapa innovationer också inom exporten och erbjuda lösningar på globala utmaningar.

Strategiskt program för cirkulär ekonomi och färdplan för plast

Statsrådet fattade våren 2021 ett principbeslut om ett strategiskt program för cirkulär ekonomi. Målet är en förändring genom vilken cirkulär ekonomi ska utgöra en ny grund för ekonomin före 2035. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi.

Färdplanen för plast 2.0 är ett omfattande nationellt program som syftar till ett genombrott i plastens cirkulära ekonomi i Finland före 2030.
 

 

På andra webbplatser

Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi (Miljöministeriet)
Finlands färdplan för plast: Minska, undvik, återvinn och ersätt (Miljöministeriet)

 

 

 

Mer information