FI SV EN

Beredskap inför coronaviruset inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet och ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget. Ministeriet och ämbetsverken har beredskap att reagera snabbt om situationen kräver det till exempel inom livsmedelsförsörjningen eller vattentjänsterna.

Jord- och skogsbruksministeriets anvisning om säsongsarbete upphävs

Anvisningen ”Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare”, som jord- och skogsbruksministeriet gav den 1 mars 2022, behöver inte längre följas. Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade anvisningar om hygien för att förebygga spridning av covid-19 ska däremot följas.

Institutet för hälsa och välfärds nyhet 30.6.2022 (på finska)

I trafiken över Finlands yttre gränser finns det inte heller några begränsningar med anledning av covid-19 från och med den 1 juli 2022 (Gränsbevakningsväsendets pressmeddelande 20.6.2022). Blanketten om att arbetstagarens inresa är nödvändig behöver inte längre fyllas i när säsongsarbetare inom primärproduktionen anländer till landet. 

Mer information:
Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 050 539 9588

Se också

Töitäsuomesta.fi

Var mån om livsmedelssäkerheten i samband med försäljning av hämtmat och mattransporter

I sin vägledning påminner Livsmedelsverket särskilt om att man vid försäljning och transport av mat måste se till att livsmedlen är säkra och att konsumenten får tillräcklig information.

Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion

Anvisningarna ges på grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusepidemin. Anvisningarna berör övervakningen av livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande, växtproduktionen, utvecklingsstöden för landsbygden och jordbruksstöden. Syftet är att trygga funktionernas kontinuitet.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utförs av kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk. Utgångspunkten är att myndigheterna utför enbart nödvändiga och brådskande kontrollbesök under den tid undantagsförhållandena till följd av coronaviruset varar. Begränsningarna gäller i synnerhet gårdsbesök. Inom kontrollverksamheten prioriteras dokumentkontroller eller användning av fjärranslutningar när det är möjligt. Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Lantmäteriverket och Finlands skogscentral 

Mer information om Lantmäteriverkets kundservice: Lantmäteriverkets serviceställen och deras öppethållningstider

Mer information om Skogscentralens kundservice: Skogscentralens webbplats 

Mer information om coronaviruset finns att få bland annat via dessa länkar

Innehållet kompletteras vid behov. 

Se också

JSMs pressmeddelanden och nyheter om coronaviruset

Jord- och skogsbruksministeriets anvisning om säsongsarbete upphävs

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 1.7.2022 10.06

Läget i Ukraina oroar – behovet av säsongsarbetare ungefär lika stort som tidigare år

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 2.3.2022 13.34

Fiskeriföretag fortsätter att få temporärt stöd

Ministry of Agriculture and Forestry
Nyhet 2.7.2021 9.02

Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen är färdiga

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 9.3.2021 15.35

Nya villkor och mer finansiering för temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 29.10.2020 14.08

EU:s jordbruksministrar understödjer en utvidgad ursprungsmärkning

Ministry of Agriculture and Forestry
1.9.2020 20.55

Budgetramsförhandlingarnas resultat: finansieringen för jordbruk och landsbygdsutveckling tryggad

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 21.7.2020 11.48

Blogg: Nytt jämviktsläge efter coronavåren?

Ministry of Agriculture and Forestry
20.7.2020 12.17

EU:s jordbruks- och fiskeministrar föreslog ytterligare stödåtgärder till livsmedelssektorn

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 13.5.2020 19.39

Jordbruks- och fiskeministrarna diskuterar EU:s coronaåtgärder i en videokonferens

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 12.5.2020 10.09

Livsmedelsverkets virologiska laboratorier börjar analysera coronavirusprov

Ministry of Agriculture and Forestry
Nyhet 11.5.2020 15.58

Det gemensamma matbordet: Att återställa konsumenternas förtroende ger bästa stimulans

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 7.5.2020 21.32

Närmare information om inresa för och antal säsongsarbetare inom naturresurssektorn

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 7.5.2020 16.42