FI SV EN

Beredskap inför coronaviruset inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet och ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget. Ministeriet och ämbetsverken har beredskap att reagera snabbt om situationen kräver det till exempel inom livsmedelsförsörjningen eller vattentjänsterna.

Svar på vanliga frågor (inkl. säsongarbetare)

Töitäsuomesta.fi

Anvisningar om säsongsarbetare

  1. Anvisning till arbetsgivaren om en hälsosäker inresa, undvikande av sociala kontakter och en hälsosäkerhetsplan i fråga om säsongsarbetare inom primärproduktionen
  2. Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktionen – anvisning för arbetsgivare
  3. Anvisning för främjande av hälsosäkerheten för säsongsarbetare inom primärproduktionen 

Var mån om livsmedelssäkerheten i samband med försäljning av hämtmat och mattransporter

I sin vägledning påminner Livsmedelsverket särskilt om att man vid försäljning och transport av mat måste se till att livsmedlen är säkra och att konsumenten får tillräcklig information.

Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion

Anvisningarna ges på grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusepidemin. Anvisningarna berör övervakningen av livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande, växtproduktionen, utvecklingsstöden för landsbygden och jordbruksstöden. Syftet är att trygga funktionernas kontinuitet.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utförs av kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk. Utgångspunkten är att myndigheterna utför enbart nödvändiga och brådskande kontrollbesök under den tid undantagsförhållandena till följd av coronaviruset varar. Begränsningarna gäller i synnerhet gårdsbesök. Inom kontrollverksamheten prioriteras dokumentkontroller eller användning av fjärranslutningar när det är möjligt. Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Lantmäteriverket och Finlands skogscentral 

Mer information om Lantmäteriverkets kundservice: Lantmäteriverkets serviceställen och deras öppethållningstider

Mer information om Skogscentralens kundservice: Skogscentralens webbplats 

Mer information om coronaviruset finns att få bland annat via dessa länkar

Innehållet kompletteras vid behov. 

Se också

JSMs pressmeddelanden och nyheter om coronaviruset