EN FI SV

Delegationen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) och lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) tillsatt en växtskyddsdelegation. Delegationen har till uppgift att följa upp utvecklingen inom branschen, ge utlåtanden och göra förslag och ta initiativ i olika frågor. Delegationens medlemmar företräder olika intressentgrupper inom växtskyddsbranschen, såsom forskning, rådgivning, företag, producenter och förvaltning.

I delegationens program ingår cirka fyra möten per år och en sommarutflykt med växtskyddstema i början av sommaren. På mötena håller ofta växtskyddsexperter och -forskare föredrag om aktuella teman.

 

 

På annan plats på webben

Statsrådets "hankeikkuna": Kasvinsuojelun neuvottelukunta (enbart på finska)

Mer information

Tove Jern, maatalousylitarkastaja 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162318  


Taina Sahin, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162160