FI SV EN

Rehut ovat oleellinen osa elintarvikeketjun turvallisuutta

Pääosa elintarviketuotantoeläinten ruokintaan tarkoitetuista rehuista tuotetaan ja käytetään suomalaisilla maatiloilla. Kotimaisen rehuteollisuuden käyttämistä raaka-aineista merkittävä osa on peräisin suomalaisilta maatiloilta ja elintarviketeollisuudesta, mutta tuontiraaka-aineitakin käytetään. Eläintuotannossa rehuilla on suuri taloudellinen merkitys.

Rehujen ja niiden raaka-aineiden turvallisuuden ja laadun valvonnalla on Suomessa pitkät perinteet. Esimerkiksi salmonellan esiintymistä rehuissa on valvottu vuodesta 1960 lähtien, ja rehujen hygieenisen omavalvonnan järjestelmä perustettiin valvonnan ja rehuyritysten yhteistyönä 1990-luvun alussa.

Rehulainsäädännön tarkoituksena on varmistaa rehujen laatu ja turvallisuus, rehuista annettavien tietojen asianmukaisuus sekä rehujen jäljitettävyys. Päätavoitteena on turvata eläinten terveys ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatu. Rehulainsäädäntö pätee elintarviketuotantoeläinten rehujen ohella myös muun muassa turkiseläinten rehuihin ja lemmikkieläinten ruokiin.

Ruokavirasto tutkii ja valvoo rehujen laatua ja turvallisuutta.

Katso myös

Rehulainsäädäntö

Rehustrategia 2011-2020

Eläimistä saatavat sivutuotteet

Muuntogeeniset rehut

Ruokavirasto - rehut ja rehualan toimijat

Ruokavirasto - rehut, viljelijät ja kotieläintuottajat

Mer information

Eeva Saarisalo, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Livsmedelssäkerhetsenheten Telefon:0295162366   E-postadress: