FI SV

Djur, livsmedel och hälsa


Veterinärsektorns lagstiftning består av sju lagar och förordingar som utfärdats med stöd av lagarna samt av jord- och skogsbruksministeriets och veterinär- och livsmedelsavdelningens beslut.

Utgivningen av den tryckta versionen av veterinärlagstiftningen har avslutats från och med början av år 2012.

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar inte för skador som uppkommer genom möjliga fel och brister i internetversionen. En del av bestämmelserna uppdateras av jord- och skogsbruksministeriet. Till de författningar som publiceras i Finlands författningssamling finns länkar från veterinärlagstiftningens internetsidor.

 

På vår webbplats