FI SV EN

Eläinten lääkitseminen

Eläimille käytetään lääkkeitä sairauksien hoitoon tai ennaltaehkäisyyn, oireiden lievittämiseksi tai eläimen hoitoa tai tutkimusta varten. Lääkkeiden käyttöä eläimille valvotaan, koska eläimelle annetuista lääkkeistä voi aiheutua haittaa paitsi eläimille niin myös ihmisille tai ympäristölle. Eläimille käytetyillä lääkkeillä voi olla suoria haittavaikutuksia lääkkeitä antaville ihmisille. Lisäksi tuotantoeläinten lääkitsemisestä voi aiheutua haitallisia lääkejäämiä eläimistä saataviin elintarvikkeisiin kuten lihaan, kalaan, maitoon, hunajaan tai muniin. Eläimille käytetyt lääkkeet voivat päätyä ympäristöön ja aiheuttaa haittaa esimerkiksi vesistöille, maaperälle tai ympäristön pieneliöstölle.

Eläimille käytetyt mikrobilääkkeet voivat osaltaan lisätä lääkkeille vastustuskykyisten bakteerien esiintymistä.

Viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena lääkkeiden käyttöä eläimille. Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirastot huolehtivat eläinten lääkitsemisen valvonnasta ja ohjeistuksesta toimialueellaan. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) vastaa lääkkeiden myyntiluvista sekä lääketukkukauppojen ja apteekkien valvonnasta.

Lainsäädäntö

Eläinten lääkitsemistä säädellään seuraavilla laeilla sekä niiden nojalla annetuilla asetuksilla:

Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014)

Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta (16/2022)

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000)

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (17/2022)

Elintarvikelaki (297/2021; lääkejäämien valvonta)

Huumausainelaki (1289/1993; huumausaineita sisältävien lääkkeiden käyttö ja valvonta)

Rehulaki (1263/2020; lääkerehut)
Laki rehulain muuttamisesta (18/2022; lääkerehut)


Lisätietoja Ruokaviraston verkkosivuilta.

 

Eläinten lääkitsemislain uudistamishanke

Tästä pääset eläinten lääkitsemislain uudistamishankkeen sivulle.

 

Mer information