FI SV EN

Neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kasvinterveyslain (1110/2019) ja kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) mukaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata kehitystä kasvinterveyttä koskevissa asioissa ja edistää hyvän kasvinterveyden tilan säilymistä tekemällä asiaa koskevia esityksiä ja aloitteita. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös seurata kehitystä kasvinsuojeluaineita koskevissa asioissa, antaa lausuntoja sekä tehdä asiaa koskevia esityksiä ja aloitteita. Neuvottelukuntien jäsenet edustavat eri sidosryhmiä kasvinsuojelualalla, kuten tutkimusta, neuvontaa, yrityksiä, tuottajia ja hallintoa. Neuvottelukuntien ohjelmaan kuuluu noin neljä kokousta vuodessa ja kasvinsuojeluaiheinen kesäretki kesän alussa. Kokouksissa kuullaan usein kasvinsuojelualan eri asiantuntijoiden ja tutkijoiden esityksiä ajankohtaisista aiheista.

Kasvinsuojelun neuvottelukunnan ja kasvinsuojeluaineneuvottelukunnan alainen työryhmä

Kansainvälisen kasvikaupan kasvintuhoojariskien ratkaisuja selvittävä työryhmä 04/2015-02/2016 

Työryhmän ehdotus neuvottelukunnille 8.2.2016
Kansainvälisen kasvi- ja kasvimateriaalikaupassa leviävien tuhonaiheuttajien aiheuttamat riskit ja niiden minimoiminen vapaaehtoisin toimenpitein 

Professori Hantulan työryhmän työtä taustoittava esitys
Vierasperäiset metsäpuiden tuhonaiheuttaja

Muualla verkossa

Valtioneuvoston hankeikkuna: Kasvinsuojelun neuvottelukunta 

Mer information

Tove Jern, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Livsmedelssäkerhetsenheten Telefon:0295162318   E-postadress:


Taina Sahin, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162160   E-postadress: