FI SV EN

Kansainväliset järjestöt

Maa- ja metsätalousministeriön toimialalla keskeisiä kansainvälisiä järjestöjä ovat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD. Niiden vastuualueilla on useiden MMM:n sektorien asioita. Osastot osallistuvat omia aiheitaan koskevaan työhön ja ministeriön tason toimintaa järjestöissä koordinoidaan kansainvälisten asiain ryhmässä. Kauppapolitiikan kannalta keskeinen organisaatio on Maailman kauppajärjestö WTO, jossa käsitellään paljon maataloutta koskevia sääntöjä.