EU:s anpassningsstrategi 

 

EU:s anpassningsstrategi (2013) ska förbättra beredskapen på samfundsnivå, utöka möjligheterna att anpassa sig till klimateffekterna på alla administrativa nivåer och att förbättra samordningen.

I anpassningsstrategin understryks vikten av de nationella anpassningsstrategierna och integrering av klimatanpassningen i alla tillhörande politiksektorer på alla administrativa nivåer. Att anpassa sig till klimateffekterna har också integrerats i EU:s gemensamma politikområden, såsom jordbrukspolitiken, riktlinjerna för trafiksektorn, ramdirektivet för vatten och direktivet om bedömning och hantering av översvämningsrisker. 

På andra webbplatser
Anpassning till klimatförändringen i EU Anpassning till klimatförändringen i EU

 

 

Mer information