Blog: Finland i förnyelse

Tillförlitlig geografisk information samt information om fastigheter och lägenheter som kan användas brett skapar ny företagsverksamhet och säkrar äga

Vi inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde bygger upp Finland till ett land med förmåga att utvecklas med hjälp av tillförlitlig geografisk...

Landsbygdsmosaik - möjligheternas skattkista

Jag bor i yttre skärgården, men tar mig till jobbet med buss och metro. I hur många länder ligger landsbygden eller skärgården så här nära huvudstaden? ...

Bättre konkurrenskraft för det ansvarsfulla livsmedelssystemet som har förmåga att förnyas

Rubriken till ett blogginlägg borde alltid locka människor att läsa vad skribenten har på hjärtat. Min rubrik, Bättre konkurrenskraft för det ansvarsfulla...

Finland i förnyelse - en värld av möjligheter

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har fått en ny strategi. Grundstenarna för strategin är desamma som förut, de har bara fräschats upp och...