Naturtillgångarna förenar förvaltningsområdet

Myndigheter och organisationer inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har förenat sina krafter under logotypen ”Naturtillgångarna – kraft från solen”. Genom samarbete vill myndigheterna och organisationerna lyfta fram verksamhetens utgångspunkt, de förnybara finländska naturtillgångarna

Den gemensamma logotypen används på olika evenemang, såsom FARMARI- och ELMA-mässan.

Det vardagliga livet, såväl arbetslivet som fritiden, berörs på många sätt av förvaltningsområdet. Jord- och skogsbruksministeriet siktar till att skapa och garantera förutsättningar för en hållbar och mångsidig användning av förnybara naturtillgångar. Ministeriet styr såväl användningen som forskningen av naturtillgångarna.

 

Livsmedelverket

Naturresursinstitutet Luke

Lantmäteriverket

Finlads viltcentral

Forststyrelsen

Finalds skogscentral

Finlands miljöcentral SYKE

Närings-, trafik- och miljöcenralen