FI SV

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter och lagar om ändring av naturvårdslagen och av jaktlagen

Mer information

Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162456