Klimatförändringen beaktas allt bättre i avtappningarna i Saimen och Vuoksen

25.10.2021 14.57
JSM
På grund av klimatförändringen är översvämningar och torka allt vanligare i Saimen. Eftersom vattenförhållandena varierar ovanligt mycket oftare än tidigare, har den finsk-ryska gränsvattendragskommissionen kommit överens om gemensamma åtgärder för att öka det proaktiva arbetet och informationsutbytet när det gäller avtappningar i Saimen och Vuoksen.

Ett nytt operativt program för att minska ammoniakutsläpp från jordbruket är klart

25.10.2021 13.13
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med sina samarbetspartner utarbetat ett nytt operativt program för att minska ammoniakutsläpp från jordbruket i enlighet med de skärpta internationella kraven. Det första operativa programmet togs fram 1994, det föregående programmet är från 2018.

Jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen:
Medborgarinitiativet om kalhuggning i statens skogar har fört diskussionen om behandlingsmetoderna framåt

20.10.2021 12.58
JSM
Foto av skogarna i Kainuu
Riksdagens jord- och skogsbruksutskott gav den 20 oktober 2021 sitt betänkande om medborgarinitiativet om kalhuggning i statens skogar. Den diskussion om skogsbehandlingsmetoderna och metodernas konsekvenser som initiativet väckt är enligt jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen väldigt viktig.

Våtmarksodling ger nya möjligheter för klimatsmart odling av torvåkrar – forskningsbaserad kunskap bidrar till att skapa värdekedjor

26.10.2021 9.06
JSM
Ruokohelpikosteikkoviljelmä Haapalan tilalla
Trots att endast ungefär tio procent av Finlands åkerareal består av torvåkrar står de för cirka 60 procent av hela jordbrukets klimatutsläpp. Därför försöker jord- och skogsbruksministeriets åtgärdsprogram Fånga kolet febrilt komma fram till lösningar som gör det möjligt att odla torvåkrar klimatsmart i framtiden.

Mångsidigt om bärkraft inom matkedjan– seminariet i Mariehamn 8. oktober

11.10.2021 13.09
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet finansierade seminariet Bärkraftigt från jord till bord som hör till Finlands program under ordförandeskapet 2021 av Nordiska ministerrådet. Seminariet verkställdes i hybridform, med vd Lotta Nummelin som ordförande, i samarbete med Högskolan på Åland och som del av SM Mathantverk 2021.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information