Det kommer att bli ett serviceavbrott på vår webbplats fredagen den 26 novemnber kl. 22-04. Det kan förekomma störningar i materialförteckningarna under natten. och lördagsmorgonen. Vi beklagar besväret.

Nedmontering av vattenkraftverket vid Virtaankoski ger vandringsfisken i Päijänne fri passage till vattendraget Tainionvirta

30.11.2021 13.44
JSM
Staten deltar genom programmet NOUSU, som administreras av jord- och skogsbruksministeriet, i ett projekt för att återställa Virtaankoski i Tainionvirta som flyter genom Sysmä och Hartola. Den gamla kraftverksdammen kommer att rivas och älven befrias från vattenkraft. Virtaankosken Voima Oy, som äger forsen och de två små vattenkraftverken, övergår till Hiitolanjoki Voima Oy vid ingången av 2022. Hiitolanjoki Voima Oy ägs av Stiftelsen för Södra Karelens friluftsområden som arbetar med att återställa Hiitolanjoki i Rautjärvi.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förslag är järvkvoten högst åtta djur

24.11.2021 15.04
JSM
Kuva. Ahmojen lukumäärän kehitys Suomessa. Lähde. Luonnonvarakeskus.
Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ett utkast till förordning och en motiveringspromemoria som fastställer jaktkvoten för järv till åtta djur under jaktåret 2021–2022. Antalet är detsamma som i fjol då man fällde fyra järvar och tre järvar dog i trafiken.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att utveckla Evois strövområde

24.11.2021 11.45
Kolme ihmistä kävelemässä talvisessa Evossa rakennusten välillä
Kuva: Maarit Vaahteranoksa
Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 24 november 2021 en arbetsgrupp för att utveckla användningen av Evois strövområde för turism, rekreation, forskning och undervisning. Syftet är att göra Evois till ett exempelområde som statens övriga strövområden i fortsättningen kan ta efter. Även kommunerna och lokala aktörer i regionen deltar i utvecklingsarbetet.

Enhetsnivåerna för EU:s direktstöd 2021 har preciserats

25.11.2021 13.46
JSM
Statsrådet fastställde i dag enhetsnivåerna för den första posten av de jordbrukarstöd 2021 som helfinansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 december.

Diskussionsforumet Gemensamt matbord: Det finländska livsmedelssystemets styrkor tål att jämföras

26.10.2021 11.12
JSM
Vastuullisuus on suomalaisen ruokajärjestelmän ruokaetu
Livsmedelsbranschens diskussionsforum Gemensamt matbord som i år sammanträdde för femte gången, ser att ansvarsfullhet är en gemensam konkurrensfördel för vårt livsmedelssystem. Det ger också stora ekonomiska möjligheter.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information