Lantbruksproducent, förhandla om ändring av förfallodagen för räntestödslånen hos din bank

19.4.2024 12.59
MMM
Kreditgivare och kredittagare ska sinsemellan förhandla om tidsplanen för återbetalning av lån. För att ändra tidsplanen ska kredittagaren själv förhandla med sin egen bank.

Jakt- och fiskeövervakningen effektiviseras – regeringsproposition om efterlevnaden av jakt- och fiskelagstiftningen till riksdagen

18.4.2024 14.03
MMM
Statsrådet har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringslagar som ska effektivisera Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning och efterlevnaden av lagstiftningen om jakt och fiske.

Forststyrelsens bokslut för år 2023 godkändes av statsrådet

18.4.2024 13.47
MMM
Suon ylimenosilta keväisessä Kurjenrahkan kansallispuistossa, taustalla metsää
Statsrådet godkände Forststyrelsens bokslut för räkenskapsåret 2023 vid sitt sammanträde den 18 april 2024 och beslöt att Forststyrelsen ska intäktsföra 110 miljoner till statskassan 2024. Forststyrelsen uppnådde sina ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för 2023.

Arbetsgruppen för beredning av en fond för salmonellarisker hos svin har färdigställt sin rapport – en operativ arbetsgrupp fortsätter arbetet

17.4.2024 13.55
MMM
Arbetsgruppen för beredning av en fond för salmonellarisker hos svin tillsattes den 29 augusti 2023 av jord- och skogsbruksministeriet. Arbetsgruppen har nu färdigställt sin rapport.

Laxfiske i vetenskapligt syfte ska bedömas av EU:s fiskerikommitté – fritidsfiskarnas deltagande stoppas

19.4.2024 12.25
MMM
Europeiska kommissionen har meddelat att bedrivande av vetenskapligt fiske inom fritidsfisket saknar rättslig grund. Finlands plan för att bedriva vetenskapligt fiske inom det kommersiella fisket lämnades till EU:s fiskerikommitté för bedömning.

Stöden till jordbruket och landsbygden svarar på finländarnas oro

18.4.2024 10.07
MMM

Räcker maten till? Fungerar nätet? Bevaras naturen? Finansieringen för jordbruket och landsbygden svarar på denna vardagsoro. I fjol stöddes matproduktionen och utvecklingen av landsbygden i Finland med 1,8 miljarder euro.


EU-stöd främjar utveckling av biodlingen och tryggar framtiden för det nordiska biet

21.3.2024 15.42
MMM
Marknadsenheten vid jord- och skogsbruksministeriet ordnade ett tillfälle om aktuella frågor inom biodlingen för aktörerna inom branschen. Vid tillfället diskuterade man hur genomförandet av CAP-planen har kommit igång och de planerade ändringarna i honungsdirektivet.

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt för utveckling av livsmedelssystemet

5.3.2024 12.48
MMM
Jord- och skogsbruksministeriet har avsatt cirka tre miljoner euro i finansiering till projekt som syftar till att utveckla livsmedelskedjan. Livsmedelsverket öppnar utlysningen den 5 mars 2024. Ansökningstiden går ut den 16 april 2024.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information

Ministeriet och förvaltningsområde

Ministeriet

Ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Mer information

Förvaltningsområde

Förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Mer information

Minister

Sari Essayah
Sari Essayah
Jord och skogsbruksminister