Enhetsstödnivåerna för den första betalningsposten av EU:s bidrag för mjölkkor och nötkreatur fastställdes

8.12.2022 13.53
Ministry of Agriculture and Forestry
Statsrådet godkände i dag enhetsstödnivåerna för den första betalningsposten av de bidrag för nötkreatur och mjölkkor som finansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 15 december. Den andra stödposten betalas i juni 2023.

Regeringens svar på interpellationen om krisen inom det finländska jordbruket och tryggandet av den inhemska livsmedelsproduktionen i framtiden

7.12.2022 16.01
Ministry of Agriculture and Forestry
Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen svarade på interpellationen om om krisen inom det finländska jordbruket och tryggandet av den inhemska livsmedelsproduktionen i framtiden den 7 december 2022.

Program för utveckling av skolmaten lyfter fram aktuella utvecklingsbehov

7.12.2022 10.46
Ministry of Agriculture and Forestry
Programmet för utveckling av skolmaten (Skolmatsprogrammet) publicerades den 7 december. Målet med utvecklingsprogrammet är att göra skolmaten mer uppskattad och öka deltagandet i skolmåltiderna samt utveckla praxis inom skolbespisningen. I programmet har man sökt lösningar för att införa ett mellanmål som en del av skolmåltiderna i varje skola.

Nivåerna för EU:s arealbaserade direktstöd 2022 har preciserats

1.12.2022 14.03
Ministry of Agriculture and Forestry
Statsrådet fastställde den 1 december enhetsnivåerna för den första betalningsposten av de arealbaserade jordbrukarstöd för 2022 som helfinansieras av EU. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 december 2022.

Regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älv överlämnades till riksdagen

17.11.2022 13.25
Ministry of Agriculture and Forestry
En regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag under 2023 överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 17 november 2022. Förbudet mot laxfiske föreslås för att laxbestånden i Tana älv ska ha möjlighet att återhämta sig.

Coronaviruset, illustration

Bloggar

Kasta inte bort

Harri Kukka
19.9.2022 11.57
Ministry of Agriculture and Forestry

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem

Auli Väänänen
4.3.2021 14.21
Ministry of Agriculture and Forestry

Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris

Maija Heinonen
30.10.2020 11.50
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information