Nästan 180 bybutiker fick stöd

12.1.2022 8.50
MMM
Stödområdet omfattar alla landskap i Fastlandsfinland. Stödet stärker landsbygdens livskraft och förbättrar tillgången till tjänster.

Understöd för projekt som främjar fiskerihushållningen

3.1.2022 15.33
MMM
kalastaja
Jord- och skogsbruksministeriet beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskerihushållningen. Ansökningstiden är 3.1.–31.1.2022. Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga. Projektet måste förbättra hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen.

Högst åtta järvar får dödas under detta jaktår

28.12.2021 15.39
MMM
Jord- och skogsbruksministeriet bekräftade den 28 december förordningen enligt vilken man får jaga högst åtta järvar under jaktåret 2021–2022. Målet är att skydda rennäringen som orsakas stora skador av järvar.

EU-ministrarna diskuterade läget på marknaden för jordbruksprodukter och inom den internationella handeln - Frankrike lade fram sitt program

18.1.2022 11.24
EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 17 januari i Bryssel. Frankrike presenterade sitt ordförandeskapsprogram som pågår fram till utgången av juni 2022. Ministrarna diskuterade också läget på marknaden för jordbruksprodukter och inom den internationella handeln. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Diskussionsforumet Gemensamt matbord: Finland har utmärkta möjligheter att öka livsmedelsexporten

8.12.2021 13.50
MMM
Kuvituskuva, tarjottimella jota kantaa ruokajärjestelmän henkilöt on runsaasti vihanneksia. Drone kuljettaa isoa mansikkaa.
Diskussionsforumet har beslutat starta en utredning ”Hur tredubbla livsmedelsexporten?” Anne Berner har utsetts till utredare, och arbetsrapporten blir klar i februari 2022.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information