Coronaviruset, illustration

Aktuellt

Praktiska utvecklingsåtgärder hjälper att nå målen för klimatsäker markanvändning
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 4.5.2021 13.41
Ökat stöd för investeringar i biogas på gårdsbruksenheter
Ministry of Agriculture and Forestry
Nyhet 29.4.2021 16.45
Rapport: Nya verksamhetsmodeller främjar företagens vattenansvar i Finland och internationellt
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 29.4.2021 9.12

Bloggar

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem
Auli Väänänen
4.3.2021 14.21
Ministry of Agriculture and Forestry
Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris
Maija Heinonen
30.10.2020 11.50
Ministry of Agriculture and Forestry
Den nationella skogsstrategin beaktar på ett balanserat sätt de olika förväntningarna på skogar
Katja Matveinen
5.10.2020 22.41
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information