Coronaviruset, illustration

Aktuellt

Den nya livsmedelslagen har stadfästs
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 9.4.2021 16.51
Förslag om fortsatt och utvidgat stöd för bybutiker
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 7.4.2021 12.02
Finland och Sverige enades om fiskebestämmelserna för Torne älv för fiskeperioden 2021
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 30.3.2021 12.36
Utredning: Att stoppa förlusten av biologisk mångfald och samtidigt öka skogsproduktionen kräver omsorgsfull planering
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 29.3.2021 12.57

Bloggar

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem
Auli Väänänen
4.3.2021 14.21
Ministry of Agriculture and Forestry
Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris
Maija Heinonen
30.10.2020 11.50
Ministry of Agriculture and Forestry
Den nationella skogsstrategin beaktar på ett balanserat sätt de olika förväntningarna på skogar
Katja Matveinen
5.10.2020 22.41
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information