Nästan 180 bybutiker fick stöd

12.1.2022 8.50
Ministry of Agriculture and Forestry
Stödområdet omfattar alla landskap i Fastlandsfinland. Stödet stärker landsbygdens livskraft och förbättrar tillgången till tjänster.

Understöd för projekt som främjar fiskerihushållningen

3.1.2022 15.33
Ministry of Agriculture and Forestry
kalastaja
Jord- och skogsbruksministeriet beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskerihushållningen. Ansökningstiden är 3.1.–31.1.2022. Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga. Projektet måste förbättra hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen.

Högst åtta järvar får dödas under detta jaktår

28.12.2021 15.39
Ministry of Agriculture and Forestry
Jord- och skogsbruksministeriet bekräftade den 28 december förordningen enligt vilken man får jaga högst åtta järvar under jaktåret 2021–2022. Målet är att skydda rennäringen som orsakas stora skador av järvar.

EU-ministrarna diskuterade läget på marknaden för jordbruksprodukter och inom den internationella handeln - Frankrike lade fram sitt program

18.1.2022 11.24
EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 17 januari i Bryssel. Frankrike presenterade sitt ordförandeskapsprogram som pågår fram till utgången av juni 2022. Ministrarna diskuterade också läget på marknaden för jordbruksprodukter och inom den internationella handeln. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Diskussionsforumet Gemensamt matbord: Finland har utmärkta möjligheter att öka livsmedelsexporten

8.12.2021 13.50
Ministry of Agriculture and Forestry
Kuvituskuva, tarjottimella jota kantaa ruokajärjestelmän henkilöt on runsaasti vihanneksia. Drone kuljettaa isoa mansikkaa.
Diskussionsforumet har beslutat starta en utredning ”Hur tredubbla livsmedelsexporten?” Anne Berner har utsetts till utredare, och arbetsrapporten blir klar i februari 2022.

Coronaviruset, illustration

Aktuellt

Utredning: Skogsbruk medför en relativt liten risk för grundvattnets kvalitet

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of the Environment
Pressmeddelande 18.1.2022 9.05

Ansökan om stöd för projekt för att förbättra Östersjöns tillstånd pågår

Ministry of Agriculture and Forestry Prime Minister's Office
Nyhet 17.1.2022 14.54

Nästan 180 bybutiker fick stöd

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 12.1.2022 8.50

Understöd för projekt som främjar fiskerihushållningen

Ministry of Agriculture and Forestry
Nyhet 3.1.2022 15.33

Högst åtta järvar får dödas under detta jaktår

Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 28.12.2021 15.39

Bloggar

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem

Auli Väänänen
4.3.2021 14.21
Ministry of Agriculture and Forestry

Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris

Maija Heinonen
30.10.2020 11.50
Ministry of Agriculture and Forestry

Den nationella skogsstrategin beaktar på ett balanserat sätt de olika förväntningarna på skogar

Katja Matveinen
5.10.2020 22.41
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information