Coronaviruset, illustration

Aktuellt

Stödnivån för svin- och fjäderfähushållningen i Södra Finland för 2020 fastställdes
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 12.5.2021 13.35
Mottagare av avträdelsestöd får möjlighet till lönearbete under coronakrisen
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 7.5.2021 9.19
Rapport: Framtidens skolmåltider – bättre samarbete och lika möjligheter till mellanmål
Government analysis, assessment and research activities Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 7.5.2021 9.02
Nivåerna för stödet för växthusproduktion i Södra Finland 2021 fastställdes
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 6.5.2021 14.31

Bloggar

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem
Auli Väänänen
4.3.2021 14.21
Ministry of Agriculture and Forestry
Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris
Maija Heinonen
30.10.2020 11.50
Ministry of Agriculture and Forestry
Den nationella skogsstrategin beaktar på ett balanserat sätt de olika förväntningarna på skogar
Katja Matveinen
5.10.2020 22.41
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information