20 juni: Nu lanseras de nya Nordiska Näringsrekommendationerna

1.6.2023 12.56
JSM
Valokuvaaja Johannes Jansson/norden.org
Den 20 juni publiceras och lanseras den sjätte utgåvan av de Nordiska näringsrekommendationerna vid ett internationellt event på Island. För första gången kommer rapporten att presentera vetenskapliga rekommendationer – inte bara om vilken mat som är bra för hälsan, utan även för miljön.

Ökad kolinlagring och bättre jordhälsa på agendan på den internationella 4/1000 konferensen

31.5.2023 10.09
JSM
Kuvituskuva viljapellosta
Kuva: Petri Lyytikäinen
Extremväder samt förlusten av biologisk mångfald utmanar försörjningstryggheten och framtiden för livsmedelsproduktion över hela världen. Genom skötsel av marken kan vi hitta lösningar på dessa problem. Det internationella 4/1000-initiativets första nordeuropeiska möte samlar branschens internationella toppar till Helsingfors 6-8.6.2023.

Livsmedelssäkerhet och minskning av mängden livsmedelsförpackningar behandlades i jordbruksrådet

30.5.2023 21.54
JSM
Neuvosto kokoontui Brysselissä tiistaina. Kuva: EU:n neuvosto mediapalvelu.
Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträdde tisdagen den 30 maj i Bryssel. På rådets ärendelista fanns de aspekter i förordningen om förpackningar och förpackningsavfall som hänför sig till matsvinn och livsmedelssäkerhet. I rådet behandlades även marknadsläget inom jordbruket, särskilt efter invasionen av Ukraina. Finlands representant vid rådsmötet var jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Samarbetet mellan aktörerna inom branschen för näringsåtervinning måste utökas

30.5.2023 16.39
JSM
Återvinning av näringsämnen innefattar många affärsverksamhetsmöjligheter, och det fordrar samarbete mellan olika aktörer. Företagen som är verksamma inom branschen önskar en enhetlig och förutsägbar lagstiftning för verksamheten. Bland annat dessa spetsteman lyftes fram under miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets seminarium som fokuserade på återvinning av näringsämnen och på att sätta fart på investeringar i industriskala i anslutning till detta.

Nivån på stödet till svin- och fjäderfähushållningen i södra Finland 2022 fastställdes

17.5.2023 13.41
JSM
I dag den 17 maj fattade regeringen beslut om den slutliga nivån på stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland 2022. De stödnivåer som anges i förordningen om nationellt stöd till södra Finland 2022 baserar sig på en bedömning av antalet stödberättigande enheter som gjordes hösten 2021.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information