Coronaviruset, illustration

Aktuellt

Revideringen av fiskestadgan för Tana älv underlättar fisket med barnbarn
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 26.3.2020 15.54
Man bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 26.3.2020 15.17
En rapport om inventeringen publiceras på våren
Ministry of Agriculture and Forestry
Nyhet 25.3.2020 14.18

Bloggar

Att gynna den biologiska mångfalden är en viktig del av hållbar användning av naturresurser
Marja Kokkonen
23.3.2020 15.37
Ministry of Agriculture and Forestry
Vi ska se till att matproduktionen fortsätter normalt
Jaana Husu-Kallio Jari Leppä
18.3.2020 15.55
Ministry of Agriculture and Forestry
Livsmedelssystemet fungerar under alla förhållanden
Jaana Husu-Kallio Jari Leppä
17.3.2020 12.02
Ministry of Agriculture and Forestry

Meddelande om framläggande av beslut

Jord- och skogsbruksministeriet har i dag genom sitt beslut fastställt åtta landsomfattande förvaltningsplaner för fiskeresurser. Ett meddelande om beslutet har publicerats på jord- och skogsbruksministeriets webbplats den 26 februari 2020. Beslutet hålls framlagt på ministeriets webbplats fram till den 4 april 2020. Läs meddelande.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information