Meddelande om framläggande av beslut

Jord- och skogsbruksministeriet har i dag genom sitt beslut fastställt åtta landsomfattande förvaltningsplaner för fiskeresurser. Ett meddelande om beslutet har publicerats på jord- och skogsbruksministeriets webbplats den 26 februari 2020. Beslutet hålls framlagt på ministeriets webbplats fram till den 4 april 2020. Läs meddelande.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information