Aktuellt

Seminarium om resultaten av forskningen kring METSO-handlingsplanen
Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of the Environment
Nyhet 18.10.2019 13.09
En bred arbetsgrupp för att samordna fisket och skyddet av saimenvikaren inleder arbetet
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 18.10.2019 11.05
Minna-Mari Kaila fortsätter leda jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 17.10.2019 13.54
I Saimen finns över 400 saimenvikare - vikarstammens långsamma tillväxt fortsätter
Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of the Environment
Pressmeddelande 16.10.2019 14.42
Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 16.10.2019 10.44

Bloggar

Landsbygdsmosaik - möjligheternas skattkista
Taina Vesanto
11.4.2019 17.06
Ministry of Agriculture and Forestry
Bättre konkurrenskraft för det ansvarsfulla livsmedelssystemet som har förmåga att förnyas
Minna-Mari Kaila
4.4.2019 14.06
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information