Tuotannosta riippumaton perustuki

Perustuen saamisen edellytys on, että tuenhakijalla on hallinnassaan joko omistamiaan tai vuokraamiaan tukioikeuksia. Tukea maksetaan pinta-alan perusteella tukioikeuksia vastaavasti. Yksi tukioikeus oikeuttaa yhden hehtaarin perustuen määrään. Perustuen suuruus on Etelä-Suomessa eli AB-tukialueella 123 euroa ja Pohjois-Suomessa C-tukialueella 110 euroa hehtaarilta. Näitä tukitasoja tarvittaessa tarkennetaan ja vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella aina vuoden lopulla ennen tuen maksamista, kun perustukeen oikeutettu kokonaispinta-ala on tiedossa.

Lisätietoa Ruokaviraston internetsivuilta perustuesta.

 

Mer information

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162356