Internationella organisationen för tropiskt trä, ITTO

Internationella organisationen för tropiskt trä, ITTO har 70 medlemsländer. Organisationens mest betydande framgångar är ITTO-kriterierna och indikatorerna för hållbar skogsvård och -användning av tropiska skogar. ITTO har anvisningar bl.a. för hållbar hantering av tropiska naturskogar och kulturskogar, iståndsättning av skadade skogar och skydd av biodiversitet. Med hjälp av ITTO:s egna projektverksamhet kan resultat av det normativa arbetet också testas och införas som en del av den praktiska verksamheten i medlemsländerna. ITTO har redan slutfört över en tusen projekt. Projekten finns listade på ITTOs webbplats.


Målet med det internationella avtalet för tropiskt timmer (ITTA) som ingåtts 2006 är att stödja samarbetet mellan producenter och konsumenter, vilket igen ska bidra och diversifiera handeln med tropiskt timmer och hjälpa att bruka skogar med tropiskt timmer samt att bygga balans mellan de ekonomiska och miljömässiga synvinklarna. Det första ITTA-avtalet trädde i kraft 1985.
 

På andra webbplatser

ITTO

 

Närmare upplysningar: konsultativ tjänsteman Marjukka Mähönen, tfn 0295 162 128 [email protected]