Köksmanifest

Revitaliseringsarbetet gällande det nordiska köksmanifestet (2004) har påbörjats hösten 2021.

De nordiska matsystemens talrika hållbarhetselement kommer att behandlas mångsidigt under processen.

Det är aktuellt att utforska det nordiska köksmanifestet som en katalysator i skapandet av en konstruktiv dialog inom matbranschen.
 
Texten kompletteras under hösten.