C - Utövning av veterinäryrket, veterinärvård


1. Lag om utövning av veterinäryrket 29/2000, C 1:1 410/2002, C 1:2 301/2006, C 1:3 1094/2007, C 1:4 1484/2009, C 1:5 1087/2010, C 1:6 972/2015, C 1:7 1499/2015, C 1:8 75/2019, C 1:9 1112/2019, C 1:10 1416/2019, C 1:11 29/2021, C 1:12 17/2022, C 1:13 281/2023, C 1:14 286/2023  (Ännu inte trätt i kraft, stadgas om lagens ikraftträdande genom förordning.)


2. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialveterinärutbildning 351/2023

3. -

4. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om studieprestationer som ger veterinärstuderande temporär rätt att utöva veterinäryrket, JSMf 19/15

5. -

6. Krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet JSMf 235/2003, C 6:1 JSMf 349/2006, C 6:2 JSMf 260/2012 , C 6:3 JSMf 352/2016, C 6:4 JSMf 52/2020

7. Utövandet av veterinärverksamhet med stöd av yrkeskvalifikationer som förvärvats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet JSMf 12/VLA/2007

8. Förande och förvaring av journalhandlingar JSMf 6/VLA/2000

9. -

17. -


18. -

20. Veterinärvårdslag 765/2009, ändringar 1596/2009, 353/2011, 880/2011 , 198/2013

21. Veterinärvårdsförordning 1031/2009,  SRf 971/2011-

22. Veterinärvårdslag 285/2023 (Ännu inte trätt i kraft, stadgas om lagens ikraftträdande genom förordning.)

 

Tidigare lagstiftning

Förordning om specialicering för veterinärer 827/85, C 3:1 513/92

Statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär SRf 275/2000, C 5:1 SRf 400/2006