C - Utövning av veterinäryrket, arvoden och ersättningar


1. Lag om utövning av veterinäryrket 29/2000, C 1:1 410/2002, C 1:2 301/2006, C 1:3 1094/2007, C 1:4 1484/2009, C 1:5 1087/2010, C 1:6 1499/2015


2. -
 

3. Förordning om specialicering för veterinärer 827/85, C 3:1 513/92


4. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om studieprestationer som ger veterinärstuderande temporär rätt att utöva veterinäryrket, JSMf 19/15

 

5. Statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär SRf 275/2000, C 5:1 SRf 400/2006


6. Krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet JSMf 235/2003, C 6:1 JSMf 349/2006, C 6:2 JSMf 260/2012 , C 6:3 JSMf 352/2016, C 6:4 JSMf 52/2020

7. Utövandet av veterinärverksamhet med stöd av yrkeskvalifikationer som förvärvats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet JSMf 12/VLA/2007


8. Förande och förvaring av journalhandlingar JSMf 6/VLA/2000


9. -


17. -18. Statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer SRf 1234/2001, C 18:1 SRf 811/2003

19. -