Eb - Import från tredje land

1. Lag om veterinär gränskontroll 1192/1996 med ändringar

2. -

4. -


5. Veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor JSMf 1370/2004
Eb 5:1 JSMf 483/2005, Eb 5:2 JSMf 875/2005, Eb 5:3 JSMf 35/2006, Eb 5:4 JSMf 341/2006, Eb 5:5 JSMf 40/2007, Eb 5:6 JSMf 703/2007, Eb 5:7 JSMf 1412/2007, Eb 5:8 JSMF 203/2016

6. Veterinära gränskontroller av djur JSMf 204/2016

7. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen JSMf 1121/2014

8. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av fiskeriprodukter som lossas från fartyg som seglar under ett sådant lands flagg som inte hör till Europeiska gemenskapen JSMf 1413/2007

9. -

10. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött, bearbetade produkter av kött ock sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska unionen JSMf 776/2017

11. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåller bearbetade fiskeriprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen JSMf 592/2006, Eb 11:1 JSMf 699/2007, Eb 11:2 JSMf 82/2010, Eb 11:3 JSMf 174/2012, Eb 11:4 JSMf 1020/2016

12. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter samt sammansatta produkter som innehåller mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska unionen JSMf 894/2006, Eb 12:1 JSMf 292/2007, Eb 12:2 JSMf 700/2007, Eb 12:3 JSMf 804/2010, Eb 12:4 JSMf 175/2012

13. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg, äggprodukter och sammansatta produkter som innehåller äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen JSMf 895/2006, Eb 13:1 JSMf 701/2007, Eb 13:2 JSMf 79/2010, Eb 13:3 JSMf 176/2012, Eb 13:4 JSMf 245/2013

14. -


15. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen JSMf 1018/2016

16. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grodlår och sniglar som importeras från länder utanför Europeiska unionen JSMf 897/2006, Eb 16:1 JSMf 222/2013, Eb 16:2 JSMf 1019/2016

17. -

19. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska unionen JSMf 867/2008, Eb 19:1 JSMf 534/2011

20. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen JSMf 866/2008, Eb 20:1 JSMf 987/2009, Eb 20:2 JSMf 498/2011, Eb 20:3 JSMf 1502/2011, Eb 20:4 JSMf 299/2012, Eb 20:5 JSMf 1007/2013, Eb 20:6 JSMf 1122/2014, Eb 20:7 1364/2015

21. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för spridning av djursjukdomar importerade från länder utanför Europeiska unionen, JSMf 1122/2011, Eb 21:1 JSMf 73/2013, Eb 21:2 JSMf 246/2013, Eb 21:3 JSMf 777/2019 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa mikrober, parasiter och varor som importeras från länder utanför Europeiska unionen och som medför risk för spridning av djursjukdomar JSMf 776/2019

22. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hästdjur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen JSMf 1006/2013