FI SV EN

Miten maaseudun kehitystä tuetaan?

kuvituskuvaMaaseudun kehittämisen lähtökohtana on alueiden erilaisuus, osaaminen, yhteistyö ja verkostoituminen, kestävä kehitys sekä eri väestöryhmien tasavertaiset osallistumis- ja elinkeinomahdollisuudet. Maaseutua kehitetään paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten tahojen yhteistyöllä.

Maaseudun vahvuudet ja ongelmat ovat samantyyppisiä koko EU:n alueella. EU:lla on siksi oma maaseudun kehittämispolitiikka. Jäsenmaat valmistelevat strategisen maaseudun kehittämisohjelman, johon EU osoittaa yhteistä rahoitusta. Lisäksi tarvitaan kansallista maaseutupolitiikkaa sekä alueellista päätöksentekoa.

Paikallinen aktiivisuus ja kansalaisten osallistuminen ovat erityisesti suomalaiseen maaseudun kehittämiseen juurtunut malli, jota on haluttu vahvistaa. Jokainen maaseutualueen yrittäjä, asiantuntija, viranomainen tai aktiivinen kansalainen on maaseudun toimija ja kehittäjä. Kehitystyön kohteena on useimmiten yrittäjyys, osaaminen, työllisyys, yhteydet, ympäristö, palveluiden saatavuus tai alueen erityiskysymys. Jokainen 15 ELY-keskusta ja 53 Leader-ryhmää ovat laajalla yhteistyöllä valmistelleet alueensa strategian, joka linjaa kehitystyön painotuksia ohjelmakaudella. Toteutus on avointa ja kaikki toimijat ovat tervetulleita mukaan.

EU-rahoitteinen maaseudun kehittäminen pohjaa unionin perustamissopimukseen sisältyvään taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden periaatteeseen, jonka mukaan alueiden välisiä kehityseroja vähennetään. Suomessa rakennerahasto-ohjelma painottaa elinkeinojen ja työllisyyden kysymyksiä. Rahoitus painottuu Itä- ja Pohjois-Suomeen. Kaikkien maaseutualueiden kehitystä tuetaan maaseutuohjelman kehittämistoimien avulla. Kalatalouteen liittyviä elinkeinoja tuetaan EU:n meri- ja kalatalousrahastosta ohjelman mukaisesti.

Muualla verkossa

Maaseutu.fi - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman verkkopalvelu kaikille  maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille

Mer information

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Rådet (jordbruk och fiske)  Telefon:0295162405   E-postadress: