Maaseudun kehittäjien verkostot

Maaseudun kehittämisestä vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö hallinnoi EU-rahoitteista maaseutuohjelmaa ja ministeriön vastuulla on myös kansallinen maaseutupolitiikka.

Maaseudun kehittämisen verkostot kulkevat horisontaalisesti eri hallinnon alojen välillä sekä alueellisesti kautta maan. Yhteistyö on tiivistä myös hallinnon ja ruohonjuuritason välillä. EU-rahoitteisia maaseudun kehittämisohjelmia vauhdittamaan on luotu Suomen maaseutuverkosto. Maaseutuverkosto koostuu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien keskeisistä toimijoista. Verkosto tiedottaa maaseudun kehittämisohjelmista ja järjestää niihin liittyviä tilaisuuksia, levittää tietoa ohjelmien hyvistä käytännöistä ja edistää maaseudun toimijoiden kansainvälistymistä. Verkoston toimintaa ohjaa ja linjaa maa- ja metsätalousministeriön asettama ohjausryhmä. Jokaisessa EU-maassa toimii oma maaseutuverkosto. Verkostoa ja ohjelman toteutusta tukevat maaseutuverkostoyksikkö Ruokavirastossa.  Eri maiden verkostojen yhteistyötä koordinoi EU:n maaseutuverkostoyksikkö.

Kansallisesta maaseutupolitiikasta on vastuussa maa- ja metsätalousministeriö. Maaseutupolitiikan neuvosto, MANE, on valtioneuvoston asettama ja MMM:ön sijoitettu yhteistyöelin. MANEn toiminnassa on mukana laaja verkosto, jossa on toimijoita niin valtakunnalliselta, alueelliselta kuin paikalliseltakin tasolta. MANEn asioita valmistelevat sihteeristö ja teemaverkostot.

Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu aktiivisesti kansainväliseen maaseutupolitiikan eri aihealueiden seurantaan ja kehittämiseen EU-tasolla sekä kansainvälisissä järjestöissä kuten WTO:ssa, FAO:ssa ja OECD:ssä.

Muualla verkossa

Maaseutu.fi - CAP-suunnitelman ja siihen liittyvän EU:n maaseutu- ja maatalousrahoituksen verkkosivusto
Maaseutuverkosto-sivusto kokoaan yhteen maaseudun kehittäjät
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 arkistosivusto (Huom. sivustoa ei enää päivitetä)
Maaseutupolitiikka.fi: Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien verkkopalvelu
Suomen Kylät ry - paikalliskehittäjien yhdistys

Mer information

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Rådet (jordbruk och fiske)  Telefon:0295162405   E-postadress: