FI SV EN

Innovationer inom jord- och skogsbruket

Jord- och skogsbruksministeriet söker och finansierar årligen ett antal innovativa projekt inom jord- och skogsbruket. Målet med ett snabbt framskridande projekt är skapa en produkt eller förnyelse som har ekonomisk potential och som svarar på producenternas praktiska behov.  Projektet kan genomföras av en grupp som består av jordbrukare eller skogsägare samt nödvändiga experter beroende på projektet. I projektet kan ingå internationell pilot- och presentationsverksamhet. Resultaten delas vanligen i hela Europa.

Mer information

Leena Anttila, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162240   E-postadress: