FI SV EN

Livsmedelskontaktmaterial


Livsmedelskontaktmaterial är material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel eller som redan har kommit i kontakt med livsmedel eller är avsedda för detta syfte. Regleringen omfattar både direkt och indirekt kontakt. Ramförordningen och bestämmelser som gäller god tillverkningssed gäller alla material. För vissa material och produktionsprocesser finns materialspecifika bestämmelser såsom för plast, keramik och återvunnen plast.

Ytterligare information om livsmedelskontaktmaterial finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Bestämmelserna om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (på finska. Författningarna finns på svenska i Eurlex-tjänsten dit man kommer genom att klicka på länkarna i förteckningen).

 

Mer information

Elina Pahkala, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Livsmedelssäkerhetsenheten Telefon:0295162006   E-postadress: