FI SV EN

Tuet ja avustukset

Tukien ja avustusten tarkoituksena on turvata kotimaisten elintarvikkeiden tuotanto, kohtuulliset kuluttajahinnat, tuotannon säilyminen koko maassa ja maaseudun elinvoimaisuus. Markkinahinnat kattavat vain osan maataloustuotteiden korkeista tuotantokustannuksista Suomessa, joten tuotannon säilyminen pohjoisissa olosuhteissa edellyttää tukemista.

Tukien avulla säilytetään ja luodaan uusia työpaikkoja maaseutualueille ja muuallekin yhteiskuntaan, missä hyödynnetään maaseudulla tuotettuja raaka-aineita, tuotteita ja palveluja. Maaseudun kehittämisessä tuetaan maaseudun kaikkien toimialojen yrittäjiä ja maaseudun yhteisöjä. Tukien avulla myös säilytetään maatalouden muokkaamia luonnonympäristöjä.

Tukia ei myönnetä vastikkeettomasti, ja tukiin liittyy aina ehtoja, jotka hakijan tulee täyttää. Tuensaajan toimintaa tarkastetaan sen varmistamiseksi, että tukea on haettu oikein perustein, ja että on toimittu ehtojen mukaisesti. Myös hallinnon toimintaa tarkastetaan.

Lisätietoja: Ruokavirasto