Minister

Jord- och skogsbruksministeriets politiska ledning verkar i nära samarbete med tjänstemännen. Målet är att de genomförda åtgärderna och de fattade besluten på bästa möjliga sätt främjar de uppställda målen och medborgarnas välbefinnande.

Jari Leppä har varit jord- och skogsbruksminister sedan maj 2017. Han bistås av specialmedarbetaren.

Ministerns specialmedarbetare har hand om ministerns tidtabeller samt i praktiken planerar och genomför ministerns tidtabeller och program.
 

Ministers sekreterare
Tiina Sahlberg-Kelly, tel. 0295 16 2242,
E-post förnamn.efternamn(at)mmm.fi [tiina.sahlberg-kelly]

 

 

 

Specialmedarbetaren

Ministerns specialmedarbetare bistår ministern i det praktiska genomförandet av tidtabellen och det överenskomna programmet. 

Risto Lahti
Ministerns specialmedarbetare Risto Lahti svarar för de uppgifter som hör till mat och jordbruk och Teppo Säkkinen svarar de uppgifter som hör till förnybara naturtillgångar.

Mer information:

specialmedarbetare Risto Lahti, tfn. 050 565 0424
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [risto.lahti(at)mmm.fi]

specialmedarbetare Teppo Säkkinen, tfn. 050 516 2868
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [teppo.sakkinen(at)mmm.fi]

**

Sekreterare
Tuula Hedlund, tel. 0295 16 2371
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [tuula.hedlund]