Minister

Jord- och skogsbruksministeriets politiska ledning verkar i nära samarbete med tjänstemännen. Målet är att de genomförda åtgärderna och de fattade besluten på bästa möjliga sätt främjar de uppställda målen och medborgarnas välbefinnande.

Jari Leppä har varit jord- och skogsbruksminister sedan maj 2017. Han bistås av specialmedarbetaren.

Ministerns specialmedarbetare har hand om ministerns tidtabeller samt i praktiken planerar och genomför ministerns tidtabeller och program.
 

Ministers sekreterare
Tiina Sahlberg-Kelly, tel. 0295 16 2242,
E-post förnamn.efternamn(at)mmm.fi [tiina.sahlberg-kelly]

 

 

 

Specialmedarbetaren

Ministerns specialmedarbetare bistår ministern i det praktiska genomförandet av tidtabellen och det överenskomna programmet. 

Ministerns specialmedarbetare Teppo Säkkinen svarar de uppgifter som hör till förnybara naturtillgångar. Satu Haapaniemi ansvarar för frågor som gäller jordbruk och livsmedel. Annukka Kimmo ansvarar för ministerns relationer till riksdagen och intressentgrupper samt pressrelationer.

Mer information:

specialmedarbetare Teppo Säkkinen, tfn. 050 516 2868
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [teppo.sakkinen(at)mmm.fi]

specialmedarbetare Satu Haapaniemi, tfn. 050 400 5193
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [satu.haapaniemi(at)mmm.fi]

specialmedarbetare Annukka Kimmo, tfn. 050 516 2868
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [annukka.kimmo(at)mmm.fi]

 

 

**

Sekreterare
Tuula Hedlund, tel. 0295 16 2371
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [tuula.hedlund]