FI SV EN

EU:s namnskydd

Namnskydd ger jordbruksprodukter och livsmedel mervärde

Namnskydd är ett etablerat begrepp i Finland som avser Europeiska unionens, det vill säga EU:s, kvalitetssystem för skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB) samt garanterade traditionella specialiteter (GTS). Skydd av beteckningar kan sökas för jordbruksprodukter och livsmedel, starka alkoholdrycker, vin som framställts av druvor och aromatiserade vinprodukter.

Inom EU finns allt som allt 3900 namnskyddade produkter. Sammanlagt fjorton finländska produkter har registrerats i namnskyddssystemet. Livsmedelsverket tar emot ansökningar om registrering av namnskydd för nya produkter.

Namnskyddssystemet ska skydda etablerade namn på produkter från missbruk och billigare imitationer, men också öka kännedomen om produkterna och underlätta marknadsföringen. Försäljningspriset på produkter som är registrerade under skyddade geografiska beteckningar är i genomsnitt dubbelt så högt som på motsvarande oregistrerade produkter. För konsumenten innebär skyddet en garanti för att produktens råvaror och tillverkningsmetoder är kända.

Skyddet är starkt och tillåter inte anspelningar. Till exempel en ostprodukt får inte marknadsföras med påståenden om att den smakar fetaost eller är av fetaosttyp om den inte är tillverkad i Grekland enligt vissa kriterier. Skyddet gäller automatiskt i hela EU-området och genom avtalen mellan EU och tredjeländer även utanför EU.

Närmare information om namnskyddssystemet, namnskyddade finländska produkter och ansökningsförfarandet finns på Livsmedelsverkets webbplats. Mer information finns också på webbplatsen Äkta smak.

De beteckningar som är skyddade i EU finns i Europeiska kommissionens officiella eAmbrosia-register och i den mer omfattande GIview-databas som förvaltas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

EU-lagstiftningen

Bestämmelser om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1143 om geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt garanterade traditionella specialiteter och frivilliga kvalitetsbegrepp för jordbruksprodukter, om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2019/787 och (EU) 2019/1753 samt om upphävande av förordning (EU) nr 1151/2012, den så kallande namnskyddsförordningen

Ytterligare information
Jertta de Mazières, konsultativ tjänsteman,
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelavdelningen, marknadsenheten
tfn. +358 50 5117316 , jertta.demazieres(at)gov.fi

Piritta Sokura, överinspektör, Livsmedelsverket, tfn 0295 205018, piritta.sokura(at)ruokavirasto.fi