Mer information

Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning 0295162104