FI SV EN

Luonnontuotteet ovat osa Suomen biotalousvarantoa

Luonnontuotteita ovat marjat, sienet, yrtit ja mahla sekä esimerkiksi koristekasvit ja hyvinvointi- ja kosmetiikkatuotteiden raaka-aineet. Luonnontuoteala poikkeaa muista maatalous- ja puutarhatuotannon sektoreista korkean vientivolyymin osalta: kauppaan poimituista metsämarjoista ja -sienistä menee vientiin jopa puolet.

Valtioneuvosto ohjaa luonnonvarojen ja luonnontuotealan toimintaa seuraavasti:

  • valtioneuvoston selonteko "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous"
  • Kansallinen metsästrategia 2025
    Strategian yhtenä tavoitteena on, että metsiin perustuva monipuolinen palveluliiketoiminta ja luonnontuoteala kasvavat. Luonnontuotteiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää innovaatioita, kansainvälistymistä, kehittyneempää teknologiaa sekä luontoalan yrittäjyyden kehittämistä. Metsästrategian hankkeista erityisesti tilastoinnin kehittäminen koskee luonnontuotealaa.

Luonnontuotealaan panostetaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014–2020) yritys- ja hanketuet antavat mahdollisuuksia myös luonnontuotealan kehittämiselle. Ohjelma mahdollistaa erilaisia tiedotus- ja yhteistyöhankkeita sekä mikro- ja pienyritysten yrityskohtaisia kehittämistoimia.

Ruokasektorin hanketoiminnan tehostamiseksi hankeavustusta on myönnetty myös sektorin koordinaatiohankkeelle, joka toimii sateenvarjona myös maaseudun kehittämisohjelman luonnontuotehankkeille.

Luonnontuotteet ovat tärkeitä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti

Hyvänä satovuonna marjojen kotitalouspoiminta on noin 50 miljoonaa kiloa ja kaupallinen poiminta 20 miljoonaa kiloa. Vuosittain metsäsieniä poimitaan kotitalouksiin 5–10 miljoonaa kiloa ja myyntiin noin 1,5 miljoonaa kiloa. Yrttien kaupallinen talteenotto on kasvussa elintarvike-, hyvinvointi- ja kosmetiikkateollisuuden tuotteissa sekä ravitsemisalalla.

Luonnontuotealalla toimii noin 150 sellaista yritystä, jotka harjoittavat luonnontuotteiden keruuta, viljelyä tai puoliviljelyä. Luonnonkasvien otto viljelyyn lisää satovarmuutta ja vähentää painetta luonnonvaraisten kasvien keruuseen; se on tärkeää sellaisten lajien kohdalla, joiden esiintymiä on harvassa ja jotka kestävät heikosti keruuta.

Luonnontuotealan kokonaisliikevaihto vuonna 2020 oli noin 780 miljoonaa euroa. Jokamiehenoikeuksien nojalla luonnontuotteiden talteenotto antaa ansaitsemismahdollisuuden kaikille, myös ulkomaisille poimijoille. Alalla toimii useita satoja pieniä ensiosto- ja jalostusyrityksiä.

Luonnontuotealan liiketoimintaa voidaan kasvattaa alkutuotannon lisäksi esimerkiksi elintarvike-, bioteknologia-, kosmetiikka- sekä lääke- ja rohdosteollisuudessa. Merkittävää on lisäksi luonnontuotteiden yhdistäminen erilaisiin hyvinvointipalveluihin ja matkailuun. Metsiin pohjautuvien uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä tehdään toimialarajapinnat ylittävää yhteistyötä ja verkostoidutaan alan eri liiketoiminta-alueilla.

Luomuluonnontuotteet ovat tärkeä osa luonnontuotesektoriamme. Suomessa luonnontuotteet ja digitaalisuus ovat yhdistyneet ainutlaatuisella tavalla. Metsäkeskuksen metsään.fi –järjestelmä on kehitetty sellaiseksi, että metsänomistajat voivat ilmoittaa luomualueitaan sen kautta. Metsäkeskuksen kaksivuotisessa hankkeessa Luomua metsäluonnosta –LuMe edistetään tämän järjestelmän käyttöä, jotta Suomeen syntyisi laajoja luomusertifioituja metsäalueita.

Metsäkeskuksen kolmivuotisessa biotaloushankkeessa Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista edistetään luonnontuotealan kasvua ja verkostoitumista yli toimialarajojen, monipuolistetaan alan yritysten liiketoimintaa ja nostetaan esille metsänomistajien uusia ansaintamahdollisuuksia.

Lisätietoa

Muualla palvelussamme

Muualla verkossa

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162190