FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande och tillsyn av verksamhet som gäller gödselprodukter

Senast: 7.7.2023

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Titta Berlin, tel. 02951 62026, titta.berlin@gov.fi (11.5.-22.6.) och
specialsakkunnig Petriina Wäre (juridiska frågor), tel. 0295 16 2115, petriina.ware@gov.fi (11.5.-30.6.)

* * *

Begäran om utlåtande om ett förslag till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd till djurägare för kostnader för uppsamling och bortskaffande av nötreatur, får, getter, svin och fjäderfä (998/2017)

Senast: 29.5.2023

Ytterligare information:
lagstiftningsråd Juha Keski-Koukkari, tel. 0295 162 196
konsultativ tjänsteman Kirsti Huovinen, tel. 0295 162 182 
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande gällande förordningen om utkast för östersjöns sälstammars förvaltningsplan

Senast: 12.6.2023

Mer information:
sakkunnig Ida Anomaa
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande gällande förordningen om utkast för östersjöns sälstammars förvaltningsplan
Förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar UTKAST
 

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2023–2024

Senast 23.5.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn 0295 162 416
konsultativ tjänsteman Jukka Ränkimies, tfn 0295 162 488 (juridiska frågor)
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2023–2024

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2023–2024 (på finska)

Utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2023–2024

 

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2022

Senast 9.5.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2022

Promemoria om utkastet till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2022

Utkast till statsrådets förordning ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2022

* * *

Begäran om utlåtande gällande förordningen om utkast för skogsrens förvaltningsplan

Senast: 12.6.2023

Mer information:
sakkunnig Ida Anomaa
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande gällande förordningen om utkast för skogsrens förvaltningsplan

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma LUONNOS


* * *

BEGÄRAN UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STATSUNDERSTÖD FÖR FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSKEDJANS VERKSAMHET

Senast: 15.5.2023

Mer information: Specialsakkunnig Petri Koskela, tfn.  0295 162 382,
Specialsakkunnig Ilona Rauhanen (rättsliga frågor), tfn. 0295 162 134
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan

Senast: 24.5.2023 

Tilläggsuppgifter:
specialsakkunnig Kati Lassi, tel. 0295 16 2070, kati.lassi@gov.fi  och
specialsakkunnig Petriina Wäre (juridiska frågor), tel. 0295 16 2115, petriina.ware@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av vattenbruksanläggningar och om djurhälsokrav vid förflyttning av vattenlevande djur inom landet

Senast: 29.5.2023 

Tilläggsuppgifter
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tel. 02951 62361, kajsa.hakulin@gov.fi

* * *
Begäran om yttrande om utkastet till strategin på eu skolprogrammet

Senast 21.4.2023

Ytterligare information:
specialsakkunnig Milja Keskinen, tfn +358 295 162 416 
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn +358 295 162 416
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om yttrande om utkastet till strategin på eu skolprogrammet
Utkast till strategin på EU skolprogrammet (på finska)
Commission NOTE: Template school scheme strategy2023

***

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2023

Senast 26.4.2023

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste, tel. 0295 162 152
Specialsakkunnig Irena Pirhonen, tel. 0295 162 069
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi
 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2023 (på finska)

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2023 (på finska)

Utkast till statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2023

Utkast till statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2023 (på nordsamiska)

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och
slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022

Senast 3.5.2023

Ytterligare information:
specialsakkunnig Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och
slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och
slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och
slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Senast 3.5.2023

Ytterligare information:
specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138
konsultativ tjänsteman Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Promemoria om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

* * *

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter

Senast 3.5.2023

Mer information:
Lagstiftningsråd Sanna Koljonen, puh. 0295 16 2048
Miljöråd Johanna Niemivuo-Lahti, puh. 0295 16 2259
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter
Promemoria (på finska)
Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter

* * *

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på brunbjörn 2023-2024

Senast 21.4.2023

Mer information:
specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn. 040 733 6229

Begäran om utlåtande om förordning om jakt på brunbjörn 2023-2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2023-2024 

* * *

Begäran om utlåtande av ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Senast 5.4.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
samt special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post:förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande av ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Promemoria om utlåtande av ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Utlåtande av ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

* * *
Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c

Senast: 20.4.2023

Tilläggsuppgifter: 
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tel. 02951 62361, kajsa.hakulin@gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd
som betalas per djur för renskötselåret 2023/2024

 

Senast 14.4.2023

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
samt special sakkunnige Mika Survonen, tfn. 02951 62215
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd
som betalas per djur för renskötselåret 2023/2024

 

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stöd
som betalas per djur för renskötselåret 2023/2024

 

Utkast till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2023/2024
* * *

Begäran om utlåtande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets
förordningar (399/2020; 398/2020 och 396/2020) om plantmaterial för frukt-och
prydnadsväxter

Senast: 19.4.2023

Ytterligare information:
Johanna Nykyri, tfn 02951 624 52
e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

* * *