FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista.

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta 

Lausunnot viimeistään: 18.10.2022

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Juha Keski-Koukkari, p. 0295 162 196 
neuvotteleva virkamies Marja Savonmäki, p. 0295 162 280
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ehdollisuuden hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista


Lausunnot viimeistään 15.11.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi, p. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ehdollisuuden hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ehdollisuuden hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista


Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi ehdollisuuden hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta
tuotantosidonnaisesta tulotuesta

Lausunnot viimeistään: 9.11.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *
Lausuntopyyntö; eläinten hyvinvointikorvausta koskevat asetukset 2023

Lausunnot viimeistään: 9.11.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Eeva Loikkanen, p. 0295 16 2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 12.10.2022

Lisätietoja:
Valtiosihteeri Ann-Mari Kemell, p. 0295 047 332
ministerin erityisavustaja Pertti Hakanen, p. 050 050 5997
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö: Työryhmän luonnos kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030) 

Lausunnot viimeistään: 14.10.2022

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Karoliina Pilli-Sihvola 26.9.2022 asti, p. 0295 162 100
Valmisteluryhmän puheenjohtaja Kirsi Mäkinen 26.9.2022 alkaen, p. 0295 162 104,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 Lausuntopalvelu.fi

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään: 14.10.2022

Lisätietoja:
Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, puh. 0295 162 404
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2022-2023

Lausunnot viimeistään 5.10.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 7336229
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2022-2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2022-2023

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2022-2023

* * *

Lausuntopyyntö: luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläintautilain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 30.9.2022

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244,
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
 

* * *

Lausuntopyyntö biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta

Lausunnot viimeistään 23.9.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sanna Tikander, puh.  0295 162 178
erityisasiantuntija Petriina Wäre (oikeudelliset kysymykset) puh.  0295 162 115
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta

Muistio biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta

Asetusluonnos biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta
lihan ja vuodelta 2021 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2022


Lausunnot viimeistään 23.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta lihan ja vuodelta 2021 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2022

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta lihan ja vuodelta 2021 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2022

Asetusluonnos vuodelta 2022 maksettavasta lihan ja vuodelta 2021 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2022

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 § muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 31.8.2022

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Sami Niemi, puh. 0295 162 391

vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, puh. 0295 162 055

sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 § muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 § muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltoa metsästysvuonna 2022-2023

Lausunnot viimeistään 18.8.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Janne Pitkänen p. 029 516 2338
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltoa metsästysvuonna 2022-2023

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2022–2023

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2022–2023

Muistion liite: Suomen riistakeskuksen esitys metsäkanalintujen metsästysajoiksi
metsästysvuonna 2022–2023

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä
eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja
puutarhatalouden tuissa

Lausunnot viimeistään 27.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo p. 02 951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä
eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja
puutarhatalouden tuissa

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä
eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja
puutarhatalouden tuissa

Asetusluonnos eläinyksiköistä
eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja
puutarhatalouden tuissa

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkkeistä pidettävästä lääkekirjanpidosta

Lausunnot viimeistään 31.8.2022

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Nina Kaario (p. 0505736309), nina.kaario@gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius (p. 0295162244), johanna.wallius@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Marita Aalto (p. 0295162445), marita.aalto@mmm.fi
Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen (p. 0295162478), hannu.miettinen@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Lausunnot viimeistään: 9.9.2022

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, puh. 0295 16 2235, sähköposti: katri.m.aho@gov.fi

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN TUOTANNOSTA IRROTETUSTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lausunnot viimeistään: 12.9.2022

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo 02 951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun väliaikaisen valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään: 22.7.2022 klo 16.15

Lisätietoja:
asiantuntija Aleksi Nurmi p. 0295 162 136
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun väliaikaisen valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamiseksi

Asetusehdotus: Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Muistioluonnos: Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

***
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fosforin käytöstä
maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa

Lausunnot viimeistään: 26.8.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Titta Berlin, p. 0295 16 2026 (11.-13.7. ja 10.-26.8.)
erityisasiantuntija Antti Unnaslahti, p. 0295 162 426 (9.8.-26.8.)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusehdotuksista elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamiseksi ja elintarvikevalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään 31.8.2022: kirjaamo.mmm@gov.fi.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen (poissa 11.7.–14.8.2022)
Erityisasiantuntija Maaria Hackzell (poissa 15.7.2022 ja 1.–21.8.2022)
etunimi.sukunimi@gov.fi, puhelinvaihde 09-16001

Lausuntopyyntö

Asetusehdotus elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamiseksi

Asetusehdotus elintarvikevalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) muuttamiseksi

Muistio asetusehdotuksesta elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamiseksi

Muistio asetusehdotuksesta elintarvikevalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) muuttamiseksi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Lausunnot viimeistään 5.8.2022

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Heta Ratasvuori p. 02951 62016
Neuvotteleva virkamies Timo Halonen p. 02951 62411
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Asetusehdotus: Valtioneuvoston asetus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Muistio: Valtioneuvoston asetus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo p. 02 951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista muuttamisesta

 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä
 
Lausunnot viimeistään: 5.8.2022
 
Lisätietoja:
metsäneuvos Niina Riissanen (29.7-5.8.2022), p. 0295 16 2339
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale (2.8-5.8.2022), p. 0295 16 2451 (oikeudelliset asiat)
erityisasiantuntija Antti Leinonen (25.7-5.8.2022), p. 0295 16 2137
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Lausuntopyyntö
Hallituksen esitys 
 

***

Lausuntopyyntö euroopanmajavakiintiöksi metsästysvuosille 2022-2024

Lausunnot viimeistään 25.7.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö: Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosina 2022–2024

Muistio: Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosina 2022–2024

Asetusehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosina 2022–2024

Asetusehdotus ruotsiksi: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåren 2022–2024

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisessta
täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 12.8.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta
täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansalli-sesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksestavuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksestavuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksestavuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
 

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään 12.8.2022

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, puh. 0295 16 2052, (21-23.6.2022 ja 25.7.2022-)
neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, puh. 0295 16 2264, (27.6.-1.7.2022)
neuvotteleva virkamies Leena Anttila, puh. 0295 162240, (4-22.7.2022)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnoksen pääasiallinen sisältö ja lakiehdotukset, ruotsinkielinen käännös

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 1.9.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, puh. 02951 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2022 
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:N
muuttamisesta

* * *
Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämeren norpan metsästyskiintiöksi metsästysvuodelle 2022-2023


Lausunnot viimeistään 20.7.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämeren norpan metsästyskiintiöksi metsästysvuodelle 2022-2023

Muistioehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2022–2023

Asetusehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2022–2023

Asetusehdotus ruotsiksi: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2022–2023

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään: 12.8.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, puh. 0295 16 2235, sähköposti: etunimi.m.sukunimi@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 0295 16 2248, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 29.7.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen (18.7 alkaen), p. 0295 16 2153
Neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki (15.6–15.7), p. 0295 16 2437
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 22.7.2022

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
hankepäällikkö Paavo Häikiö, p. 02951 62009
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 20.7.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies, p. 02951 62488,
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 02951 62416
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta 
kaupallisissa kuljetuksissa
 

Lausunnot viimeistään: 8.8.2022
 

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 02951 62436, susanna.ahlstrom@gov.fi ja 
neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen, p. 02951 62182, kirsti.huovinen@gov.fi 

* * *