FI SV

Lausuntopyynnöt

***

Lausuntopyyntö metsähanhikannan hoitosuunnitelmasta

Lausunnot viimeistään 14.8.2024

Lisätietoja
asiantuntija Ida Anomaa, p. 02951 2364, ida.anomaa(at)gov.fi (paikalla 3.7.2024 saakka sekä 1.8.-
14.8.2024)
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 02951 2338, janne.pitkanen(at)gov.fi (paikalla 5.7.2024 saakka
sekä 5.8.-14.8.2024)
asiantuntija Henna Väyrynen, p. 02951 2014, henna.vayrynen(at)gov.fi (paikalla 19.7.2024 saakka)
erätalousneuvos Vesa Ruusila, p. 02951 2051 vesa.ruusila(at)gov.fi (paikalla 13.7.2024 saakka, 
sekä 29.7. -2.8.2024)

Lausuntopyyntö
Metsähanhikannan hoitosuunnitelmaluonnos

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesihuoltolain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 30.9.2024

Lisätietoja:

vesitalousjohtaja, hallituksen esitysluonnosta valmistelleen lakityöryhmän puheenjohtaja Olli-Matti Verta, p. 0295 162 123 (1.-3.7. ja 15.8.–30.9.)

lainsäädäntöneuvos Vilja Klemola, p. 0295 162 309 (1.–5.7. ja 12.8.–30.9.)

neuvotteleva virkamies, lakityöryhmän varapuheenjohtaja Johanna Kallio, p. 0295 162 011 (15.7.–9.8.)

sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitysluonnos
Työryhmän mietintö
Kuntaliiton eriävä mielipide ja lausuma
 

***

Lausuntopyyntö luonnoksista MMM:n asetuksiksi koskien punasotkan, allin ja metsähanhen metsästyksen kieltämistä

Lausunnot viimeistään 1.8.2024

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 029 516 2338
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2024–2025

Muistio (metsähanhi)

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi punasotkan metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2024–2027

Muistio (punasotka)

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi allin metsästyksen rajoittamisesta metsästysvuosina 2024–2027

Muistio (alli)
 

***

Lausuntopyyntö metsätalouden määräaikaiseen kannustejärjestelmään liittyvistä säädösmuutosehdotuksista

Lausunnot viimeistään 12.8.2024

Lisätietoja:
metsäneuvos Niina Riissanen, p. 0295 162 339
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1088/2018) muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 13.8.2024

Lisätietoja:
ylijohtaja Pentti Lähteenoja, p. 02951 62485
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2025

Lausunnot viimeistään 15.8.2024

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
ylijohtaja Pentti Lähteenoja, p. 02951 62485
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

***

Lausuntopyyntö eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä eläinten siirtoja koskevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 328/2021 muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään 10.7.2024

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Eero Rautiainen, p. 0295 162 049 (27.6. saakka)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä eläinten siirtoja koskevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 328/2021 muuttamiseksi

Muistio eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä eläinten siirtoja koskevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 328/2021 muuttamiseksi

Asetusluonnos eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä eläinten siirtoja koskevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 328/2021 muuttamiseksi

Utkast: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och  skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi EU:n metsäkatoasetuksen velvoitteiden valvonnasta ja seuraamuksista

Lausunnot viimeistään 22.7.2024

Lisätietoja:

28.5.-12.6. lainsäädäntöneuvos Outi Kumpuvaara, p. 029 5162 234, etunimi.sukunimi@gov.fi
28.5.-20.6. erityisasiantuntija Viktor Harvio, p. 029 5162 040, etunimi.sukunimi@gov.fi
24.6.-5.7. metsäneuvos, yksikön päällikkö Erno Järvinen, p. 029 5162 150, etunimi.sukunimi@gov.fi
8.7.-17.7. neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki, p.029 5162 43, etunimi.sukunimi@gov.fi
18.7.-22.7. asiantuntija Josefiina Tiainen, p. 029 5162 317, etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi EU:n metsäkatoasetuksen 
velvoitteiden valvonnasta ja seuraamuksista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU:n metsäkatoasetuksen velvoitteiden valvonnasta ja seuraamuksista sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
***