FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2021–2022

Lausunnot viimeistään 25.5.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 0295 162 416
neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies (oikeudelliset kysymykset), p. 0295 16 2488
sähköposti: [email protected]

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.6.2021

Lisätietoja:

Vanhempi hallitussihteeri Vilja Klemola, puh. 0295162309
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö: LUOMU 2.0 – Suomen kansallinen luomuohjelma

Lausunnot viimeistään 24.5.2021

Lisätietoja: 
maatalousylitarkastaja Leena Seppä, p. 029 516 2373
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö
Liite: luonnos ohjelmaksi
Begäran om utlåtande
Bilaga: utkast till strategi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.5.2021

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.5.2021

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: [email protected]

* * * 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 28.4.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tulvariskien hallinnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 30.4.2021

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Antti Parjanne, puh. 0295162071
Vanhempi hallitussihteeri Vilja Klemola, puh. 0295162309
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi
varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä

Lausunnot viimeistään: pe 16.4.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Katri Levonen, p. 02951 62385, [email protected] 
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244, [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö eräistä Tenojokea koskevista asetuksista

Lausunnot viimeistään 22.4.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p.
0295 162 152
sähköposti: [email protected]

erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 0295 162 069.
sähköposti: [email protected]

 

Asetusehdotukset ja liitteet löydät:

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus Tenojoen kalastussäännön vuotta 2021 koskevat täsmennykset

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus Tenojoen vesistön sivuvesistöasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.4.2021

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Petri Koskela p. 0295 162 382
neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies (oikeudelliset kysymykset) p. 0295 16 2488
sähköposti: [email protected]

lausuntopyyntö, muistio, asetusluonnos

 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta

Lausunnot viimeistään 6.5.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Harri Kukka p. 02951 62377
sähköposti: [email protected]

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 02951 62494
sähköposti: [email protected]

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta

Asetusluonnos kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta

Muistio: Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta

* * * 

Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavara-kauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutu-alueilla vuosina 2019–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 17.5.2021

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Auli Sihvola, puh. 0295 162 442
hallitussihteeri Sara Vänttinen, puh. 0295 162 065
sähköposti: [email protected] 

 

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräille Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille, niiden sukusoluille ja alkioille, eläinperäisille tuotteille sekä eläimistä saataville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille tehtävistä tarkastuksista

Lausunnot viimeistään: 13.4.2021

Lisätietoja: 
eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio, p. 0295 162 423 
erityisasiantuntija Leena Salin, p. 0295 162 412
sähköposti: [email protected] 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun asetuksen muuttamiseksi


Lausunnot viimeistään 30.4.2021

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kari Saulamo p. 0295 162 261
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun asetuksen muuttamiseksi 

Asetusluonnos ja liite eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun asetuksen muuttamisesta 

Muistio

* * * 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksestavuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Viimeistään 8.4.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2021


Lausunnot viimeistään 25.3.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Euroopan
unionin ulkopuolelta tuotavien eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden, eläinperäisten
tuotteiden sekä eläintautien leviämisen riskiä aiheuttavien tavaroiden eläinterveyttä koskevista
vaatimuksista ja poikkeuksista 

Lausunnot viimeistään: 9.4.2021

Lisätietoja:
eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio (p. 0295 162 423)
erityisasiantuntija Leena Salin (p. 0295 162 412)
sähköpostiosoitteet: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö  hukkakauran torjunnasta annetun lain (185/2002) nojalla annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen hukkakauran torjunnasta

Lausunnot viimeistään: 1.4.2021

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kati Lassi, p. 02951 62070
lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, p. 02951 62197
sähköposti: [email protected]

 * * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen toteutusilmoituksen sisältövaatimuksista ja metsitystuen maksamiseen liittyvästä menettelystä

Lausunnot viimeistään 19.3.2021

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, puh. 029 516 2350
Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen puh. 029 516 2153
sähköposti: [email protected]

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 22.3.2021

Lisätietoja: maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, p. 0295 16 2437
lainsäädäntöneuvos Mika Saari, p. 0295 16 2134
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö vesieläintautien torjuntaa koskevasta asetuksesta ja kahdesta vesieläintautien leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta

Lausunnot viimeistään: 31.3.2021

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin p. 02951 62361, [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö eläintautilain (76/2021) nojalla annettavista asetuksista jotka koskevat eläintautien vastustamiseen liittyviä vaatimuksia siirrettäessä eläimiä ja tuotteita euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä kerättäessä eläinten sukusoluja ja alkioita kotimaankauppaa varten

Lausunnot viimeistään: 31.3.2021

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Eero Rautiainen, p. 02951 62049
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.4.2021

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö kuudesta eläintautien torjuntaa koskevasta asetusehdotuksesta

Lausunnot viimeistään: 31.3.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin 02951 62361, [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuo-delta 2021/2022 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 14.4.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.3.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.3.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään 30.3.2021

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, p. 02951 62234
erityisasiantuntija Anssi Welling, p. 02951 62151
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 § ja 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 25.3.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti, p. 02951 62426
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla


Lausunnot viimeistään 26.2.2021

Lisätietoja:
kalastusneuvos Eija Kirjavainen p. 040 772 1262
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla

Asetusluonnos eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla

Karttaliitteet

Muistio saimaannorpan suojelemiseksi tehtävistä kalastusrajoituksista

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.2.2021

Lisätietoja:
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 22.2.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi hukkakaurasta siementuotannossa

Lausunnot viimeistään: 19.2.2021

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kati Lassi, p. 02951 62070
lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, p. 02951 62197
sähköposti: [email protected]

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.2.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 2.2.2021

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Mika Saari, p. 02951 62134
Maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, p. 02951 62437
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunnot viimeistään 2.2.2021


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta


Lausunnot viimeistään 19.2.2021


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 26.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 26.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä


Lausunnot viimeistään 18.1.2021

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen p. 02951 62153
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola p. 02951 62350
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä (luonnos 29.12.2020)

Muistio (luonnos 29.12.2020)

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun  valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 29.1.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 0295 16 2185
sähköposti: [email protected] 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 19.2.2021 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 02951 62636
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 02951 62639
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi metsästysasetuksen ja metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään 9.2.2021

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, puh. 0295 162 055
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi metsästysasetuksen ja metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § muuttamiseksi

Asetusehdotus metsästysasetuksen muuttamisesta

Asetusehdotus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Asetusmuistio

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 29.1.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 02951 62185
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

 

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2021

Lausunnot viimeistään 29.1.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 02951 62185
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

 

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2021 noudatettavasta menettelystä

Lausunnot viimeistään 15.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta

Lausunnot viimeistään 28.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248

erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 02951 62304

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 27.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248

erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 02951 62138 

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta  kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.12.2020 klo 12

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Timo Halonen p. 02951 62411

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalatalousalan yrityksille myönnettävistä kehittämisavustuksista vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalalajien käytön lisäämiseksi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakor-vauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 15 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248

neuvotteleva virkamies Juha Palonen p. 02951 62356

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *


Lausunnot viimeistään 8.2.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Katri Saukkonen p. 029 516 2241
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalatalousalan yrityksille myönnettävistä kehittämisavustuksista vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalalajien käytön lisäämiseksi

Lausunnot viimeistään 15.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Timo Halonen p.0295 162411

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Erityisasiantuntija Heta Ratasvuori p. 0295 162016

sähköposti etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa -ja metsätalousministeriön asetukseksi kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vesialueen omistajille maksettavien korvauksien jakoperusteista

Lausunnot viimeistään 8.1.2021

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 02951 62069

erityisasiantuntija Roni Selén, p. 02951 62462

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista

Lausunnot viimeistään 8.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p.02951 62494

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta porovahinkolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Lausunnot viimeistään 22.12.2020

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2021

Lausunnot viimeistään 8.1.2021

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
valtioneuvoston asetusluonnoksesta maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö

Lausunnot viimeistään 17.12.2020

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Katri Aho p. 02951 62235

neuvotteleva virkamies Tiina Malm p. 02951 62428

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2021
 

Lausunnot viimeistään 4.1.2021

 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 162152

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p.02951 62494

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun asetuksen muuttamisesta

 

Lausunnot viimeistään 18.12.2020

 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kari Saulamo p. 02951 62261

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * * 

Lausuntopyyntö maa-ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2021

Lausunnot viimeistään 18.12.2020

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347

ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö elintarvikelain kokonaisuudistukseen liittyvistä asetusehdotuksista

Lausunnot viimeistään 10.1.2021

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen

erityisasiantuntija Anna-Maija Grönlund

erityisasiantuntoja Maaria Hackzell

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *