Pressmeddelanden

En reform av lagen om vattentjänster inleds

JSM
Pressmeddelande 18.11.2022 11.00

Fiskevårdsavgifterna för 2023–2027 har fastställts

JSM
Pressmeddelande 17.11.2022 13.35

Det föreslås ändringar i systemet med fiskekvoter

JSM
Pressmeddelande 7.10.2022 8.29