Pressmeddelanden

Gårdar får stöd för uppgörande av energiplaner

JSM
Pressmeddelande 3.12.2009 12.53

Renskötselområdet fick en extra kvot för jakt på varg

JSM
Pressmeddelande 12.11.2009 12.24

Effektivare jakt på vildkanin

JSM
Pressmeddelande 29.10.2009 12.04

Mindre kvot för jakt på varg

JSM
Pressmeddelande 27.10.2009 12.37

Privatisering av laboratorieanalyser diskuteras

JSM
Pressmeddelande 15.10.2009 11.43

Regeringen stadfäster veterinärvårdslagen

JSM
Pressmeddelande 15.10.2009 10.50