Pressmeddelanden

Pyttis befriad från VHS-sjuka hos fisk

JSM
Pressmeddelande 18.6.2008 13.27

Ändringen av lagen om djursjukdomar stadfäst

JSM
Pressmeddelande 12.6.2008 12.03

Landsomfattande samordning av bioenergiprojekt

JSM
Pressmeddelande 27.5.2008 12.43

Tre nya specialstödsavtal inom miljöstödet

JSM
Pressmeddelande 22.5.2008 10.47

R-kiosker ska sälja fiskekort runt om i landet

JSM
Pressmeddelande 15.5.2008 7.51

Statsrådet beslutade om startstöd till unga jordbrukare

JSM
Pressmeddelande 30.4.2008 10.56