Pressmeddelanden

Ökat stöd för renar

JSM
Pressmeddelande 10.4.2008 11.06

Regeringens matprogram fick generalsekreterare

JSM
Pressmeddelande 31.3.2008 11.06

Nationella skogsprogrammet 2015 klart

JSM
Pressmeddelande 27.3.2008 11.20

Bäckarnas tillstånd i jordbrukstrakter kan förbättras

JSM
Pressmeddelande 26.3.2008 10.16

Grundkapitalet i Forststyrelsens verksamhet höjs

JSM
Pressmeddelande 20.3.2008 11.36

Fiskerihushållning främjas med 5,6 miljoner euro

JSM
Pressmeddelande 19.3.2008 11.01

Handeln med mjölkkvoter frigörs i Södra Finland

JSM
Pressmeddelande 19.3.2008 9.11