Pressmeddelanden

Statsrådet antog ändringar i lagen om djursjukdomar

JSM
Pressmeddelande 13.3.2008 13.27

Stödet för växtproduktion i Södra Finland höjs

JSM
Pressmeddelande 13.3.2008 13.16

Älgstammen stabiliseras

JSM
Pressmeddelande 7.3.2008 8.07

Veterinärmedicinsk skadenämnd tillsatt

JSM
Pressmeddelande 5.3.2008 10.03

Nytt stödsystem förbättrar djurens välbefinnande

JSM
Pressmeddelande 28.2.2008 13.14

Statsrådet beslöt att höja jaktvårdsavgiften

JSM
Pressmeddelande 28.2.2008 11.54

Officiellt kommissionsbeslut om 141-stödet

JSM
Pressmeddelande 27.2.2008 10.36

Skogsnaturens mångfald främjas med miljöstöd

JSM
Pressmeddelande 20.2.2008 12.15

Statsrådet höjde tilläggsdelen för sockerbeta

JSM
Pressmeddelande 14.2.2008 13.23