Pressmeddelanden

63,98 miljoner euro för hållbar virkesproduktion

JSM
Pressmeddelande 13.2.2008 11.58

Mästar-gesäll-systemet för yrkesfiskare startar

JSM
Pressmeddelande 11.2.2008 12.11

Nationella skogsprogrammet 2015 utlovar förnyelse

JSM
Pressmeddelande 31.1.2008 9.26

Statsrådet beslutade om nationella jordbruksstöd 2008

JSM
Pressmeddelande 31.1.2008 12.30

Statsrådet godkände 141-stödprogramförslaget

JSM
Pressmeddelande 13.12.2007 15.35

Anslag på 2 milj. euro för virkesproduktion

JSM
Pressmeddelande 12.12.2007 11.02

Finland föreslår ändringar i miljöstödet

JSM
Pressmeddelande 11.12.2007 12.57

Lönsamt jordbruk kräver samarbete

JSM
Pressmeddelande 4.12.2007 14.56

Sälersättningar börjar betalas till yrkesfiskare

JSM
Pressmeddelande 3.12.2007 8.31

Minister Anttila önskar en ny diskussion om GM-frågorna

JSM
Pressmeddelande 30.11.2007 8.29