Pressmeddelanden

Ny lag ökar offentlighet inom jordbruksförvaltningen

JSM
Pressmeddelande 29.11.2007 13.54

Förhandligsresultat om 141-stödet för åren 2008-2013

JSM
Pressmeddelande 27.11.2007 18.46

Utredning av forskning kring husdjur

JSM
Pressmeddelande 15.11.2007 14.53

Statsrådet fastställde tilläggsdelen till LFA

JSM
Pressmeddelande 15.11.2007 10.02

Avtalen mellan Leader-aktionsgrupperna och JSM färdiga

JSM
Pressmeddelande 6.11.2007 11.54

Målen för utveckling av fritidsfiske uppdaterade

JSM
Pressmeddelande 22.10.2007 10.48

Bildande av ny samfälld skog främjas

JSM
Pressmeddelande 11.10.2007 11.49

Skogsvildrensstammens tillbakagång i Kajanaland stoppas

JSM
Pressmeddelande 9.10.2007 11.05

Trädesplikten avskaffas för år 2008

JSM
Pressmeddelande 1.10.2007 16.59

Arbetsgrupp föreslår att slakten av hästar fördubblas

JSM
Pressmeddelande 20.9.2007 10.30

EU förbereder sig för översvämningar

JSM
Pressmeddelande 19.9.2007 7.51