Pressmeddelanden

Krav på åkerareal slopas i förordning om mjölkkvoter

JSM
Pressmeddelande 14.11.2008 12.37

Enhetskostnaderna för byggande som stöds har setts över

JSM
Pressmeddelande 13.11.2008 11.23

Arbetsgrupp omarbetade grunderna för enhetskostnader

JSM
Pressmeddelande 13.11.2008 11.32

Identifiering av hästdjur obligatorisk 1.7.2009

JSM
Pressmeddelande 12.11.2008 9.28

Kainuun rönttönen fick EU:s namnskydd

JSM
Pressmeddelande 12.11.2008 9.05

Investeringsstöden får börja sökas 31.10.2008

JSM
Pressmeddelande 23.10.2008 10.55

JSM föreslår att investeringsstöd kan börja sökas

JSM
Pressmeddelande 22.10.2008 9.01