Pressmeddelanden

Ny foderlag täcker hela foderkedjan

JSM
Pressmeddelande 31.5.2007 13.05

Arbetsgruppen föreslår effektivare veterinärjour

JSM
Pressmeddelande 29.5.2007 8.00

Mjölkproduktionens framtida alternativ kartläggs

JSM
Pressmeddelande 23.5.2007 6.57

Ändringar i miljöstödets tilläggsåtgärder

JSM
Pressmeddelande 15.5.2007 14.45

Central för agrobioteknik inrättas i Vik?

JSM
Pressmeddelande 11.5.2007 9.16

Lagen om finansiering av skogsbruk revideras

JSM
Pressmeddelande 11.5.2007 9.04

58 000-64 000 älgar beräknas bli fällda nästa höst

JSM
Pressmeddelande 18.4.2007 7.52

Jaktlicensavgiften för hjortdjur höjs

JSM
Pressmeddelande 12.4.2007 10.52