Pressmeddelanden

200 000 euro för ersättningar för rovdjursskador

JSM
Pressmeddelande 15.2.2007 11.54

Vildlaxens uppvandring i älvar tryggas

JSM
Pressmeddelande 14.2.2007 14.57

Fjäderfä ska hållas inomhus i hela landet

JSM
Pressmeddelande 8.2.2007 11.21

Statsrådet beslutade om 2007 års nationella stöd

JSM
Pressmeddelande 18.1.2007 12.39